Certificatul de înmatriculare (Talon auto): Tot ce trebuie să știi despre acest document esențial

Certificatul de înmatriculare, cunoscut și sub numele de talon auto, reprezintă un document esențial pentru fiecare vehicul care circulă pe drumurile publice. Acest mic dar important talisman conține informații vitale despre mașina ta și este esențial pentru legalitatea și siguranța deplasărilor tale. 

În acest articol, vom explora tot ce trebuie să știi despre Certificatul de înmatriculare, de la detaliile tehnice și juridice, până la importanța sa în călătoria ta ca șofer responsabil, dar și ce trebuie să faci dacă ai pierdut talonul auto, ți-a fost furat sau ți s-a deteriorat.

Cum arată talonul auto/certificatul de înmatriculare în România?

Talonul auto, cunoscut și sub denumirea de certificat de înmatriculare, este un document tipărit pe hârtie specială de către autoritățile competente din România. Acesta are dimensiuni standardizate și este emis pentru fiecare vehicul în parte. Aspectul și formatul talonului auto sunt reglementate de legislația în vigoare și trebuie să respecte cerințele stabilite de aceasta.

De regulă, talonul auto are o copertă de culoare albastră și conține diverse informații importante despre vehiculul în cauză, este format din trei file și are dimensiunile de 114×210 mm (neîmpăturit) și 114×70 mm (împăturit).
Pe copertă, de obicei, sunt imprimate stemele României și ale Uniunii Europene, precum și denumirea documentului: „Certificat de înmatriculare”.

Caracteristici:

 • Scris pretipărit în relief;
 • Hârtie filigran;
 • Microserie;
 • Reacție la UV (pe cele trei file din interior se poate observa stema României);
 • Fibre încorporate în hârtie vizibile la UV;
 • Seria imprimatului este tipărită pe toate cele trei file ale documentului;
 • Fundal rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puţin două culori speciale;
 • Elemente opace fluorescente.

Ce date conține talonul auto/certificatul de înmatriculare în România?

Talonul auto din România conține o serie de informații esențiale despre vehicul, proprietar și istoricul acestuia. Printre datele conținute se numără:

 1. Datele de identificare ale vehiculului: Acestea includ numărul de înmatriculare al mașinii, seria de șasiu (VIN), marca, modelul, culoarea și categoria de vehicul (autoturism, motocicletă, autoutilitară etc.).
 2. Datele tehnice: Acestea cuprind informații despre capacitatea cilindrică, puterea motorului, masa totală autorizată și numărul de locuri al vehiculului.
 3. Datele privind proprietarul: Aici sunt menționate numele, adresa și datele de contact ale proprietarului legal al vehiculului.
 4. Data primei înmatriculări: Aceasta reprezintă data la care vehiculul a fost înmatriculat pentru prima dată în România sau în altă țară, în cazul vehiculelor second-hand importate.
 5. Data expirării inspecției tehnice periodice (ITP): Acesta este termenul până la care proprietarul trebuie să efectueze inspecția tehnică periodică pentru a menține vehiculul într-o stare tehnică corespunzătoare.
 6. Istoricul înmatriculărilor: Acesta cuprinde informații despre toate înmatriculările anterioare ale vehiculului, în cazul în care a fost deținut de mai mulți proprietari.
 7. Alte date relevante: Pot fi incluse și alte informații relevante, cum ar fi eventualele restricții legale sau tehnice ale vehiculului.

Semnificația tuturor literelor și cifrelor din talonul auto, atât pentru cel vechi, cât și pentru ce nou, sunt următoarele:

(A) numărul de înmatriculare;

(B) data primei înmatriculări a vehiculului;

(C) datele personale: 

(C.1) posesorul certificatului de înmatriculare:

 (C.1.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;

 (C.1.2) prenumele sau iniţiala (iniţialele) (acolo unde este cazul);

 (C.1.3) adresa de domiciliu/sediu;

(C.2) proprietarul vehiculului:

 (C.2.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;
(C.2.2) prenumele sau iniţiala (iniţialele) (acolo unde este cazul);

 (C.2.3) adresa de domiciliu/sediu; 

(C.3) persoana fizică sau juridică care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate:

 (C.3.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;

 (C.3.2) prenumele sau iniţiala (iniţialele) (acolo unde este cazul);

 (C.3.3) adresa de domiciliu/sediu; 

(C.4) atunci când se face referire la faptul că posesorul certificatului de înmatriculare:

 a) este proprietarul vehiculului; 

b) nu este proprietarul vehiculului;

 c) nu este identificat prin certificatul de înmatriculare ca fiind proprietarul vehiculului; 

(D) vehicul:

 (D.1) marca;

 (D.2) tipul: – varianta (dacă este disponibilă); – versiunea (dacă este disponibilă);

 (D.3) descrierea comercială;

Cele mai citite articole

 (E) numărul de identificare al vehiculului;

 (F) masa: 

(F.1) masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor;

(G) masa vehiculului în serviciu cu caroseria şi cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare, din orice altă categorie în afară de M1;
(H) perioada de valabilitate, dacă nu este nelimitată;

 (I) data înmatriculării la care se referă acest certificat de înmatriculare: 

(I.1) data emiterii certificatului de înmatriculare;

 (J) categoria vehiculului;

 (K) numărul omologării de tip (dacă este disponibil);

 (P) motorul:

 (P.1) capacitatea cilindrică (în cm3);

 (P.2) puterea netă maximă (în kW) (dacă este disponibilă); 

(P.3) tipul de combustibil sau de sursă de putere;

 (Q) raportul putere/masă (în kW/kg) (numai pentru motociclete);

 (R) culoarea vehiculului;

 (S) numărul de locuri:

 (S.1) număr de locuri, inclusiv locul conducătorului auto; 

(S.2) număr de locuri în picioare (acolo unde este cazul);

 (Y) seria cărţii de identitate a vehiculului;

 (Z) autoritatea emitentă. 

În partea de jos a filelor 2 și 3 se înscrie numărul documentului. Pagina 2 față conține un text pretipărit cu recomandări din legislația în domeniu, precum și un cod de bare. Pagina 3, atât față, cât și verso, este destinată înscrierii inspecțiilor tehnice periodice (ITP).

Cum poți schimba talonul auto/certificatul de înmatriculare?

Cum poți schimba talonul auto/certificatul de înmatriculare?

Sursa foto

Schimbarea talonului auto/certificatului de înmatriculare poate fi necesară în diverse situații, cum ar fi schimbarea proprietarului vehiculului, transferul mașinii către o altă localitate, emiterea unui nou talon în cazul deteriorării celui vechi sau înlocuirea cu unul electronic. Prin urmare, trebuie să te deplasezi la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRCPIV) cu un dosar care să conțină următoarele documente:

Cerere specifică pentru eliberarea unui duplicat al talonului auto, cu mențiunea „pierdut”;

 • Declarația solicitantului din care să rezulte că ai pierdut talonul auto;
 • Cartea de identitate a vehiculului, în original și copie;
 • Cartea de identitate a solicitantului, în original și copie;
 • Dovada achitării taxei pentru certificatul de înmatriculare (49 de lei). 
 • Procură autentificată de un notar public, dacă nu te poți prezenta personal.

 Autoritatea competentă va studia dosarul și dacă toate actele sunt în regulă, în câteva zile îți va elibera noul talon auto. Dacă talonul ți-a fost furat, vei depune la DRCPIV un dosar care va conține o cerere-tip, o declarație pe proprie răspundere în care vei poesti furtul, dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare (49 de lei) și cartea de identitate, în original și copie.

 Pentru a schimba talonul auto în cazul deteriorării acestuia vei avea nevoie de toate documentele necesare preschimbării în cazul pierderii talonului, la care vei adăuga talonul vechi.

Procedura de schimbare a talonului auto în România implică următorii pași:

 1. Achiziționarea formularului specific: Se obține formularul tipizat pentru cererea de eliberare a unui nou talon auto. Acest formular poate fi găsit la sediul Registrului Auto Român (RAR), în magazinele specializate de tipografie sau poate fi descărcat de pe site-ul RAR.
 2. Completarea cererii: Formularul este completat cu datele corespunzătoare privind vehiculul și proprietarul său. Informațiile solicitate sunt similare celor conținute în talonul auto vechi.
 3. Documentele necesare: La depunerea cererii, proprietarul trebuie să prezinte actele necesare, cum ar fi cartea de identitate a vehiculului (CIV), actul de identitate al proprietarului, dovada asigurării auto (RCA), precum și eventual alte documente cerute de către autorități, în funcție de situație.
 4. Taxe și tarife: Se achită tarifele și taxele de înmatriculare aferente eliberării noului talon auto. Aceste costuri pot varia în funcție de serviciile solicitate și de situație.
 5. Verificările autorităților: După depunerea cererii și a documentelor necesare, autoritățile vor verifica conformitatea actelor și vor efectua eventualele inspecții tehnice pentru a emite noul talon auto.
 6. Eliberarea noului talon auto: După finalizarea procesului, proprietarul va primi noul talon auto, care va înlocui cel vechi și va atesta legalitatea vehiculului.

Ce este CIV (Cartea de Identitate a Vehiculului)?

CIV (Cartea de Identitate a Vehiculului) este un document oficial emis pentru fiecare vehicul înmatriculat în România. Acesta conține informații detaliate despre identitatea vehiculului, precum numărul de înmatriculare, marca, modelul, culoarea, seria de șasiu (VIN), capacitatea cilindrică, puterea motorului și alte date tehnice esențiale.

CIV-ul servește ca un fel de „certificat de naștere” a mașinii și este un document vital pentru deplasările legale pe drumurile publice. Acesta trebuie prezentat la înmatricularea vehiculului, la transferul de proprietate, la efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP), precum și în alte situații legate de legalitatea și verificarea identității mașinii.

Este important ca proprietarul să păstreze CIV-ul într-o stare bună și să-l prezinte la cerere autorităților competente. În cazul pierderii sau deteriorării CIV-ului, proprietarul poate solicita eliberarea unui nou document prin depunerea unei cereri specifice la RAR sau la altă autoritate desemnată.

Cele mai citite articole

Read Previous

Top 15 lucruri despre Munții Carpați pe care nu le știai

Read Next

Descoperă puterea cifrei destinului: Cum se calculează și ce semnificații profunde dezvăluie despre tine

Most Popular