Indemnizația de creștere copil – Cum se calculează și când se primește?

Indemnizația de creștere a copilului reprezintă un beneficiu esențial acordat părinților pentru a sprijini creșterea și dezvoltarea sănătoasă a copiilor lor. Acest sprijin financiar este acordat de către stat și are rolul de a acoperi cheltuielile legate de îngrijirea, educația și alimentația copilului.  Acest beneficiu reprezintă o parte esențială a sistemului de asistență socială și are un impact semnificativ asupra familiei și societății în ansamblu.

Care sunt actele necesare pentru a obține indemnizația de creștere copil?

 • Actul de identitate al solicitantului (părintele care va sta în concediul de creștere a copilului) – atașați copia și prezentați originalul pentru verificare.
 • Actul de identitate al celuilalt părinte – atașați copia și prezentați originalul pentru verificare.
 • Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul – atașați copia și prezentați originalul pentru verificare.
 • În cazul în care este cazul, hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență – atașați copia și prezentați originalul pentru verificare.
 • Livretul de familie – atașați copia.
 • Certificat de căsătorie – atașați copia și prezentați originalul pentru verificare.
 • Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte următoarele informații:
  1. Ați realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutive, în ultimele 24 de luni anterior datei nașterii copilului.
  2. Nivelul lunar al acestor venituri (se va trece separat și valoarea bonurilor de masă, dacă este cazul).
  3. Prima și ultima zi de concediu de maternitate.
  4. Data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie.
  5. Prima zi de concediu de creștere a copilului.
 • Declarație pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut.
 • Dosar cu șină pentru depunerea documentelor și extras de cont bancar pe numele beneficiarului, pentru opțiunea de virare în cont bancar.

Aceste documente sunt necesare pentru a solicita indemnizația de creștere a copilului și asigurarea unui proces eficient și fără întârzieri. Vă rugăm să completați cu atenție și să depuneți toate documentele necesare la autoritățile competente pentru a beneficia de acest drept important.

Cine poate beneficia de indemnizația de creștere copil?

Cine poate beneficia de indemnizația de creștere copil?

Sursa foto

Persoanele care pot beneficia de indemnizația de creștere a copilului în 2023 sunt definite de către legislația în vigoare și includ următoarele categorii:

 • Cei care, în ultimele 24 de luni înainte de nașterea copilului, au avut venituri supuse impozitului pe venit timp de 12 luni consecutive și beneficiază de concediu pentru creșterea copilului.
 • În situația în care nu se îndeplinește condiția menționată mai sus, este posibil să beneficiezi de indemnizația de creștere a copilului dacă îndeplinești una dintre următoarele situații:
  • Ai însoțit soțul în misiune permanentă în străinătate.
  • Ai beneficiat de indemnizație de șomaj.
  • Ai beneficiat de indemnizație de creștere a copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani.
  • Ai avut pensie de invaliditate.
  • Ai beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare sau perfecționare profesională din proprie inițiativă sau cu acordul angajatorului.
  • Ai beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
  • Ai realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.
  • Ai avut pensie de invaliditate.
  • Ai urmat sau urmezi cursurile de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau liceal.
  • Au trecut cel mult 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului universitar, cu examen de diplomă și/sau licență.

Este important de remarcat că pentru luna în care se naște copilul, venitul corespunzător acelei luni este luat în calcul pentru stabilirea dreptului la indemnizația de creștere a copilului. Aceste criterii sunt esențiale pentru determinarea eligibilității și acordarea acestui beneficiu crucial pentru părinți în anul 2023.

Cum se face calculul indemnizației de creștere copil?

Indemnizația pentru creșterea copilului în 2023 reprezintă un sprijin financiar esențial pentru părinții care se află în concediu pentru îngrijirea copilului nou-născut. Calculul indemnizației lunare pentru creșterea copilului se realizează în baza următoarelor criterii: se ia în considerare un procent de 85% din media veniturilor nete realizate de părinte în ultimele 12 luni din cei doi ani anteriori datei nașterii copilului. Cu toate acestea, este important de subliniat că, indiferent de nivelul veniturilor părintelui, valoarea indemnizației nu poate fi mai mică de 1.250 de lei și nici mai mare de 8.500 de lei. Acest lucru garantează un nivel minim de sprijin financiar pentru părinți, fără a depăși un plafon maxim.

Pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului, părinții trebuie să depună cererea și documentele necesare într-un termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate, indiferent de părintele care depune dosarul. Concediul de maternitate este alcătuit din două componente: concediul prenatal și concediul postnatal, cu o durată totală maximă de 126 de zile. Însă, este important de menționat că doar mama are drept la acest concediu de maternitate de 126 de zile. Duratele concediilor prenatal și postnatal pot fi ajustate în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare.

Cu toate acestea, conform legii, durata minimă obligatorie a concediului postnatal, cunoscut și sub denumirea de concediu de lăuzie, este de 42 de zile calendaristice, după data nașterii copilului. Această perioadă minimă este menită să ofere mamei suficient timp pentru recuperare și îngrijirea adecvată a nou-născutului. Astfel, indemnizația pentru creșterea copilului în 2023 aduce un suport financiar esențial pentru părinții din România, contribuind la bunăstarea și dezvoltarea sănătoasă a copiilor.

Când se plătește indemnizația de creștere copil?

Când se plătește indemnizația de creștere copil?

Sursa foto

Cele mai citite articole

Plata indemnizației pentru creșterea copilului în 2023 este reglementată de legislația în vigoare și se efectuează în funcție de circumstanțele individuale ale fiecărui caz. Legea stabilește că indemnizația poate fi plătită în două modalități distincte, în funcție de situația persoanelor care o solicită:

 • Plată imediată după nașterea copilului: Această opțiune se aplică persoanelor care nu au dreptul la concediu postnatal. În aceste cazuri, indemnizația poate fi acordată imediat după nașterea copilului.
 • Plată după terminarea concediului postnatal: Persoanele care beneficiază de concediu postnatal pot primi indemnizația după ce acest concediu se încheie. Este important de menționat că pentru ca indemnizația să fie plătită de la una dintre aceste două date, cererea însoțită de documentele necesare trebuie depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la una dintre următoarele date-cheie:
  • Data nașterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea concediului de maternitate.
  • Data încheierii concediului de maternitate, conform legii.
  • Data adopției, a instituirii tutelei, a plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență, dacă este cazul.

Deși drepturile pentru indemnizație de creștere a copilului încep să se acumuleze din momentul terminării concediului de maternitate sau de la data nașterii copilului, în practică, plata indemnizației se va face după o perioadă de minimum 30 de zile de la depunerea actelor. Cu toate acestea, trebuie menționat că, în acest caz, plata indemnizației se va face retroactiv, începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea a fost depusă în termenul de 60 de zile lucrătoare de la acea dată. În celelalte situații, plata indemnizației începe de la data depunerii cererii.

Această procedură asigură că părinții beneficiază de sprijin financiar în timp util pentru îngrijirea și creșterea copiilor lor, contribuind la bunăstarea familiei în perioada crucială de după nașterea sau adopția unui copil.

Indemnizația de creștere copil pentru părinți de gemeni sau tripleți

Indemnizația de creștere a copilului pentru părinții care au gemeni, tripleți sau multipleți a suferit o importantă îmbunătățire în 2023, odată cu adoptarea unui proiect de către Ministerul Muncii și Guvern la 14 septembrie. Această măsură vine în sprijinul familiilor cu copii născuți în astfel de situații speciale și aduce beneficii semnificative.

Conform acestui proiect, părinții care au dat naștere gemenilor, tripleților sau multipleților vor primi o majorare cu 50% a indemnizației lunare pentru fiecare copil în plus, începând cu cel de-al doilea copil, conform prevederilor legale. Această majorare reprezintă un gest important pentru a compensa costurile suplimentare și responsabilitățile sporite cu care se confruntă familiile cu mai mulți copii născuți în același timp.

În plus, normele metodologice asociate acestui proiect clarifică și procedura în cazul cumulului de drepturi pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 2 ani, precum și pentru cei cu vârste între 3 și 7 ani. Astfel, se asigură o abordare coerentă și corectă a acordării beneficiilor pentru diferitele categorii de vârstă ale copiilor.

Un alt aspect important este faptul că majorarea indemnizației se aplică și în situația în care părinții au deja un copil pentru care primesc indemnizația pentru creștere și decid să aibă alți copii. Această măsură încurajează extinderea familiilor și asigură un sprijin financiar adecvat pentru creșterea tuturor copiilor.

În ceea ce privește facilitățile fiscale, proiectul de lege propune majorarea nivelului de venituri supuse impozitului pe care părintele le poate obține în timpul concediului pentru creșterea copilului. Plafonul se ridică astfel de la 6.500 de lei la 10.512 lei, aceasta fiind o inițiativă menită să reducă povara fiscală a familiilor și să ofere un suport financiar adecvat pentru creșterea și îngrijirea copiilor.

În ansamblu, aceste măsuri reprezintă un pas semnificativ către sprijinirea părinților și a familiilor cu copii multipli, recunoscând eforturile și responsabilitățile crescute pe care aceste familii le au în îngrijirea și educarea copiilor lor. 

Cele mai citite articole

Read Previous

La câte puncte de penalizare se suspendă permisul de conducere?

Read Next

Ce trebuie să faci dacă pierzi cartea de muncă?

Most Popular